• Územné konanie
    Ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na konkrétny účel a je zároveň hlavnou podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.
  • Stavebné konanie
    Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ nie je ustanovené inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na stavebnotechnické vyhotovenie.

ZABEZPEČENIE Územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia

Chcete stavať alebo užívať stavbu, no nemáte čas realizovať celý proces od vybavenia potrebných dokladov až po komunikáciu s úradmi, ktorá je častokrát zdĺhava a komplikovaná? My Vám poskytneme profesionálny servis, ktorý Vám zabezpečí vydanie príslušného povolenia.

O čo ide?

Územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie je potrebné pri stavbách každého druhu, bez ohľadu na ich druh, účel a čas trvania, ako aj pri zmenách stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe, či inej stavebnej zmene. Uvedené povolenia, resp. rozhodnutia určujú záväzné podmienky realizácie a užívania stavby.

Samotnému získaniu povoľovacích rozhodnutí predchádza častokrát náročný proces, ktorého riešenie spočíva v konkrétnych fundovaných činnostiach. Náš cieľ je Vaša spokojnosť a naša spokojnosť je naplnenie Vášho cieľa.

  •   Bez zbytočných papierovačiek
  •  Rýchle a profesionálne jednanie
  •  Všetko v elektorinckéj podobe
  •  Všetko nechajte na nás
Zabezpečenie stavebného povoleniaVíac informácií

Naše SLUŽBY

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným informacím.

Uzemné konanie

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, s vecnými a časovými koordináciami jednotlivých stavieb a iných opatrení v území s prihliadnutím na chránené záujmy životného prostredia vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a zároveň rozhodne o námietkach účastníkov konania.

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Stavebné konanie

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich
stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.  Žiadosť o stavebné povolenie a najmä dokumentácia musí dodržiavať a spĺňať všetky podmienky určené v územnom rozhodnutí.
→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Kolaudačné konanie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, môžete užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Na vydanie kolaudačného rozhodnutia je nutné zaobstarať množstvo dokladov, certifikátov, stanovísk, revízii, prehlásení a iných potrebných listín a dokladov.

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Zvláštne užívanie komunikácii

Radi by ste svoj dom (pozemok) napojili na verejný rozvod inžinierskych sietí, ktorý je
umiestnený v komunikácii (napr. voda, plyn), alebo by ste potrebovali svoj dom napojiť na pozemnú komunikáciu a vyriešiť tak vjazd na pozemok? My Vám s tým pomôžeme a zabezpečíme potrebné dokumenty a projekty na vydanie povolenia.

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Zastupovanie v konaniach
 

Nemôžete sa ako účastník konania zúčastniť pojednávania, pretože Vás neuvoľnia z práce alebo z osobných dôvodov ?


→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Konzultácie stavebného práva

V rámci všetkých konaní Vám vieme poskytnúť potrebné rady. V prípade, ak si neviete pomocť alebo jednoducho sa neviete zorientovať v právných predpisoch a všetkých normách využite našu službu spoplatnenej konzultácie
→ CHCEM VEDIEŤ VIAC ←

Kontaktujte nás

Valient s.r.o.

Žilina
Potočná 308/22
Telefón: +421 915 511 175

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Maté otázky ?

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte telefonicky na tel.: +421 915 511 175 alebo využite na náš kontaktný formulár umiestnený po ľavej strane a my sa Vám v čo možno najkratšej chvilí pokusime odpovedať.

Objednávkový formulár